Sa Ilalim ng Gulong

Sharing an old post from my timeline that made me think and reflect on our family's current state. Masasabi kong hindi na kami kagaya noon, kagaya ng pinagdaanan namin noon. Pero wala pa rin naman kami sa ibabaw ng gulong. Pero ayoko na bumalik uli sa ilalim, kaya hanggat may biyaya, maging madiskarte, matuto mag … Continue reading Sa Ilalim ng Gulong